Home Chương trình chi tiết

Điều kiện tham gia

  • Ưu tiên cho các startup là TOP 100 Startup Wheel năm 2020 và 2021
  • Giai đoạn pre-seed hoặc seed, chưa gọi vốn hoặc đã gọi vốn từ nhà đầu tư thiên thần
  • Đã có sản phẩm ra thị trường
  • Ưu tiên cho các startup đã có doanh thu

Các lĩnh vực ưu tiên

  • Hàng tiêu dùng & bán lẻ
  • Giáo dục
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Giải pháp công nghệ

Khung chương trình

07 & 08/2021
Phát động chương trình

Mở hồ sơ đăng ký
Workshop online giới thiệu chương trình và Q&A

07 & 08/2021
08/2021
Vòng phỏng vấn

Phỏng vấn và chọn ra 30 startup tham gia chương trình

08/2021
CHẶNG 1: 2 THÁNG
GEAR UP

✔ Training – Khóa đào tạo gọi vốn từ Quỹ VC của Singapore
✔ Workshop – Chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn từ founder
Investment Day – Gặp gỡ và trình bày với mạng lưới NĐT của SCALE Fundraising Accelerator
✔ Tổng kết – Nhận đánh giá của NĐT về thế mạnh và điểm cần khắc phục trong quá trình gọi vốn (mô hình kinh doanh, định giá, tiềm năng trong thị trường … )
Sau 2 tháng của chặng 1, chỉ 70% startup có tiềm năng gọi vốn được SCALE tiếp tục đồng hành tăng tốc

CHẶNG 1: 2 THÁNG
CHẶNG 2: 4 THÁNG
SPEED UP

✔ Workshop chuyên sâu để “mài dũa” nội lực của startup, tập trung vào mô hình kinh doanh và mô hình tài chính
✔ Đội ngũ cố vấn đồng hành cùng startup khắc phục điểm yếu trong quá trình gọi vốn
✔ Chuyên gia cố vấn – Mỗi startup được cố vấn cùng xây dựng chiến lược gọi vốn và hoàn thiện bộ tài liệu gọi vốn
✔ Chuỗi Demo Day và Investment Day – Đồng hành tìm và tiếp cận NĐT phù hợp, kết nối trực tiếp NĐT cùng ngành, tham gia chuỗi Demo Day không hạn chế từ SCALE và các đối tác của SCALE

CHẶNG 2: 4 THÁNG
CHẶNG 3: 12 THÁNG
POWER UP – Phát huy sức mạnh mạng lưới

1. CHUỖI INVESTMENT DAY
Buổi networking độc quyền mỗi quý với mạng lưới NĐT đa dạng (cá nhân, quỹ đầu tư, tập đoàn trong và ngoài nước):
✔ Gặp gỡ các NĐT và gọi đầu tư trực tiếp
✔ Networking với các startup khác đang gọi vốn
✔ Cập nhật thông tin về đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn

2. CHUỖI CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ
Hỗ trợ startup nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp
✔ Chia sẻ từ các startup trong cùng khóa, trực tiếp vào các vấn đề quản trị hoặc gọi vốn; song song có chuyên gia cùng tham gia và chia sẻ góc nhìn chuyên gia
✔ Chia sẻ từ các nhà đầu tư về quá trình đầu tư vào startup

CHẶNG 3: 12 THÁNG