Giới thiệu HIS-COVID 2021

HIS-COVID 2021 tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tại TP. HCM ứng phó dịch bệnh COVID-19 năm 2021, từ đó truyền thông và giới thiệu các giải pháp đổi mới sáng tạo đã có sản phẩm hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao cho Chính quyền Thành phố, Sở ban ngành và các hiệp hội doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giúp thành phố ứng phó với dịch COVID-19. Đồng thời, hỗ trợ hình thành và phát triển nền tảng dữ liệu về các công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo hỗ trợ ứng phó đại dịch COVID-19 của cộng đồng doanh nghiệp đóng góp cho TP. Hồ Chí Minh.

Quyền lợi tham gia

Kết nối
lan toả

Kết nối
Đầu tư

Giải thưởng

Chính sách
Ưu tiên

Cơ cấu các Vòng

Tiếp nhận đăng ký 26/7 - 15/8/2021
Bán kết 23 - 31/8/2021
Chung kết 13/9/2021
Vinh danh Tại WHISE 2021

Đơn vị phối hợp và tham gia

Liên hệ chúng tôi