Home Hội đồng thành viên

Hội đồng chuyên gia
Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng
Giám đốc
Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
PGS.TS Thoại Nam
Giám đốc
Trung tâm kỹ thuật điện toán ĐHBK HCM
Ông Lưu Danh Anh Vũ
Giám đốc
Phát triển đối tác Amazon Web Services
Ông Trần Trúc Cương
Phó trưởng Phòng công nghệ thông tin
Sở thông tin và truyền thông
Ông Nguyễn Đức An Sơn
Giám đốc
SSG International - JAVIS Ventures - Scale Accelerator

Hội đồng chuyên gia
Lĩnh vực Y tế, Công nghệ, Sinh học, Nông nghiệp, Vật liệu

PGS.TS Huỳnh Đại Phú
Trưởng khoa Công nghệ vật liệu
Đại học Bách Khoa TP.HCM
PGS.TS Phạm Lê An
Giám đốc
Trung tâm hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo
Đại học Y dược TP.HCM
TS Đinh Mạnh Hiệp
Giám đốc
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
TS Ngô Anh Ngọc
Giám đốc
Babuki
Ông Nguyễn Bảo Cường
Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - BHXH
Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hội đồng giám khảo
Chung kết

PGS.TS Phạm Lê An
Giám đốc
Trung tâm hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo
Đại học Y dược TP.HCM
TS. Đinh Minh Hiệp
Giám đốc
Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Bà Trương Lý Hoàng Phi
Chủ tịch HDQT & CEO IBP
Phó chủ tịch hội doanh nhân trẻ TP. HCM
Ông Trần Đức Định
Chuyên viên
Sở y tế
Bà Nguyễn Phi Vân
Chủ tịch
Hiệp hội đầu tư thiên thần Đông Nam Á
Ông Hoàng Đức Trung
Quản lý
Vina Capital