Home Đăng ký

Đăng ký tham gia HIS-COVID 2021

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2021

    Thông tin thí sinh
  • Thuyết minh dự án
  • Mô tả tổng quát về giải pháp. Sản phẩm, giải pháp giải quyết được vấn đề gì? Mô hình hoạt động? Hình thức thương mại/chuyển giao mô hình?...
  • Mô tả về sản phẩm, giải pháp và các tính năng đề giải quyết các vấn đề thực tế. Tính đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, tài sản trí tuệ (nếu có)
  • Khách hàng tiềm năng là ai, tại sao họ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của dự án? - Tiềm năng quy mô thị trường; phân tích các đối thủ cạnh tranh, định vị thị trường - Các thức bán sản phẩm
  • Mô tả về nguồn lực thực hiện dự án (nhân lực, tài chính, trang thiết bị, công nghệ (nếu có), các đối tác, cố vấn (nếu có),...
  •